Titel

Inleiding

  ‘t Kofschip

  Dt-problemen worden verleden tijd

   

  Die d’s en die t’s… Ik blijf er toch op terugkomen. Aard (lees: naam) van het beestje, laten we maar zeggen. Maar in plaats van werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd, kijk ik nu naar vervoegingen van zwakke werkwoorden in de verleden en voltooide tijd. En dan komt het ezelsbruggetje van ’t kofschip goed van pas.

  De stam

  Om dit goed uit te leggen, moet je eerst weten wat de stam van het werkwoord is. Dit is het hele werkwoord zonder de laatste -en.

  Werkwoord

  Zetten

  Voeren

  Branden

  Stam van het werkwoord

  Zet

  Voer

  Brand

  Het ezelsbruggetje

  Als de stam van een zwak werkwoord eindigt op de medeklinkers uit ’t kofschip, eindigt het werkwoord in de verleden tijd op -te en in de voltooide tijd op -t. Eindigt de stam van het werkwoord op een medeklinker die niet in ’t kofschip voorkomt, dan eindigt het in de verleden tijd op -de en in de voltooide tijd op -d. Bij de vervoeging worden de eindletters -v en -z vervangen door -f en -s.

  De stam eindigt op een medeklinker uit ’t kofschip (t, k, f, s, ch en p): -t(e) in de verleden en voltooide tijd.

  Werkwoord

  Maken

  Gapen

  Blaffen

  Stam

  Maak

  Gaap

  Blaf

  Verleden tijd

  Maakte

  Gaapte

  Blafte

  Voltooide tijd

  Gemaakt

  Gegaapt

  Geblaft

  De stam eindigt op een letter die niet in ’t kofschip staat (b, d, g, l, m, n, r, v, w, z en alle klinkers): -d(e) in de verleden en voltooide tijd.

  Werkwoord

  Leggen

  Verhuizen

  Knoeien

  Stam

  Leg

  Verhuiz

  Knoei

  Verleden tijd

  Legde

  Verhuisde

  Knoeide

  Voltooide tijd

  Gelegd

  Verhuisd

  Geknoeid

  Lastige gevallen

  Het lijkt heel simpel, maar het zou de Nederlandse taal niet zijn als er geen moeilijke gevallen bestonden. Dit wordt met name veroorzaakt door werkwoorden die uit andere talen zijn overgenomen in het Nederlands, zoals faxen, douchen en racen. Vanwege deze woorden wordt in plaats van ’t kofschip ook wel gebruikgemaakt van kofschiptaxietje of ’t sexy fokschaap. Je moet het maar verzinnen.