Getallen in letters of cijfers

3, twee, 1… Go!

 

Schrijf je getallen in letters of in cijfers? Laten we beginnen met het goede nieuws: voor het schrijven van getallen bestaan geen vaste regels. Fouten maken kan dus niet. Maar je wilt het je lezer wél makkelijk maken. Om te voorkomen dat de getallen in je tekst één grote warboel worden, volg je onderstaande richtlijnen.

Getallen in letters gebruik je bij:

 • Getallen tot twintig:

Vier, elf, vijftiende eeuw

 • Tientallen tot honderd:

Dertig, veertig, vijftigste

 • Honderdtallen tot duizend:

Vijfhonderdste, achthonderd

 • Duizendtallen tot twaalfduizend:

Drieduizend, negenduizendste

  Getallen in cijfers gebruik je bij:

  • Getallen boven de twintig:

  24ste, 105, 724

  • Exacte waarden, zoals afmetingen, afstanden, maten, temperaturen, gewichten, jaartallen en data

  €386,-, 17 mei 1974, 24 kg

  • Bij het nummeren van de onderdelen van een groter geheel:

  hoofdstuk 2, groep 7

  Volg je bovenstaande richtlijnen, waardoor je tekst uit een mix van letters en cijfers bestaat? Gebruik dan liever allemaal cijfers. Dus niet: ‘Ik kocht drie tomaten, 24 appels en 22 aardbeien’. Maar wel: ‘Ik kocht 3 tomaten, 24 appels en 22 aardbeien’. Doe dit ook wanneer in je tekst veel getallen voorkomen die je duidelijk zichtbaar wil maken voor je lezer.

  Combineren maar!

  De woorden duizend, miljoen, miljard etc. schrijf je voluit. Dus: vijftien duizend, drie miljard. Om lange en onduidelijke rijen met nullen te voorkomen, zijn ook combinaties met cijfers mogelijk: 21 miljoen, 84 duizend. Wil je een niet-rond getal schrijven, dan gebruik je wel weer cijfers: 24.948.112.

  Percentages en leeftijden

  Ook voor percentages en leeftijden bestaan geen vaste regels. Nieuwsredacties gebruiken vooral cijfers voor deze twee categorieën: 29 jaar, 80%, 6 procent.