Titel

Inleiding

  Engelse werkwoorden in het Nederlands

  Know you this already?

   

  Je hebt het misschien niet eens meer in de gaten, maar we gebruiken dagelijks werkwoorden van Engelse herkomst. Wanneer je deze hardop zegt, klinkt het heel logisch. Maar hoe schrijf je deze Engelse werkwoorden eigenlijk?

  Mijn computer wordt geüpdatet.

  Je strest te veel over dat proefwerk.

  Bovenstaande zinnetjes zien er misschien vreemd uit, maar kloppen in het Nederlands wel. Wil je weten waarom? Lees dan snel deze tekstbite!

  ’t Kofschip

  Daar is ‘ie weer hoor: ’t Kofschip. Dit handige ezelsbruggetje geldt ook voor werkwoorden van Engelse herkomst die je in het Nederlands gebruikt. Voor deze werkwoorden geldt namelijk dezelfde regel als voor oorspronkelijke Nederlandse werkwoorden: eindigt de stam in de uitspraak op t, k, f, s of p, dan eindigt de verleden tijd op ‘te’ en het voltooid deelwoord op ‘t’. Eindigt de stam op iets anders dan eindigt deze op ‘-d(e)’.

  Voor Engelse werkwoorden wordt hier wel nog een regel aan toegevoegd. In het Engels kan de stam van werkwoorden namelijk ook eindigen op ‘x’, ‘sh’ en ‘c’. Deze letters klinken als ‘s’, ‘sj’ of ‘tsj’ en vallen daarom onder de ‘s’ in ’t Kofschip. Na werkwoordstammen die eindigen op één van deze stammen volgt dus ook ‘-t(e)’. In verschillende vervoegingen zien deze regels er zo uit:

  Onvoltooid tegenwoordige tijd

  Ik shop, ik fax, ik save, ik spray

  Jij shopt, jij faxt, jij savet, jij sprayt

  Hij shopt, hij faxt, hij savet, hij sprayt

  Zij shoppen, zij faxen, zij sprayen

  Onvoltooid verleden tijd

  Ik shopte, ik faxte, ik savede, ik sprayde

  Jij shopte, jij faxte, jij savede, jij sprayde

  Hij shopte, hij faxte, hij savede, hij sprayde

  Zij shopten, zij faxten, zij saveden, zij sprayden

  Voltooid deelwoord

  Ik heb geshopt, ik heb gefaxt, ik heb gesaved, ik heb gesprayd

  Jij hebt geshopt, jij hebt gefaxt, jij hebt gesaved, jij hebt gesprayd

  Hij heeft geshopt, hij heeft gefaxt, hij heeft gesaved, hij heeft gesprayd

  Zij hebben geshopt, zij hebben gefaxt, zij hebben gesaved, zij hebben gesprayd

  Aparte gevallen onder de loep

  Verschillende uitspraken

  Werkwoorden die op verschillende manieren kunnen worden uitgesproken, kunnen ook verschillende spellingen hebben. Een voorbeeld is het werkwoord golfen waarvan de stam golf in de uitspraak zowel op een ‘v’ als een ‘f’ kan eindigen. Beide vervoegingen van dit werkwoord zijn daarom juist:

  Harry golfde zijn beste wedstrijd ooit.

  Harry golfte zijn beste wedstrijd ooit.

  De oo-klank

  Wanneer de laatste lettergreep van de werkwoordstam een oo-klank bevat, wordt dit ook zo geschreven. Een voorbeeld is het werkwoord scoren:

  Ik scoor de winnende goal.

  Ik scoorde de winnende goal.

  Ik heb de winnende goal gescoord.

  Eindigen met een dubbele medeklinker

  Eindigt de stam op een dubbele medeklinker? Dan schrappen we deze, tenzij het de uitspraak beïnvloedt.

  Geen invloed op de uitspraak

  Fitnessen: fitnes, fitneste, gefitnest

  Wel invloed op de uitspraak

  Paintballen: paintball, paintballde, gepaintballd

  Een extra ‘e’

  Zoals je hiervoor al zag, is de juiste uitspraak belangrijker dan het aanhouden van regels. Daarom wordt soms een extra ‘e’ toegevoegd om de juiste uitspraak te behouden. In plaats van deleten te vervoegen naar ‘ik delet’ (wat er niet alleen raar uitziet, maar ook heel gek klinkt), vervoeg je het als:

  Ik delete

  Jij deletet

  Ik deletete

  Ik heb gedeletet