VPNdiensten

Blog artikels

Het project

Klant

VPNdiensten

 

 

Diensten

  • Blog artikels
  • Redactiewerk

Resultaat

  • Onderzoek naar gewenst onderwerp
  • Informatieve artikels met interessante content
  • Sterke bestaande artikels die zijn nagekeken op inhoud, opzet, relevantie en taal

Opdracht

Op VPNdiensten.nl vind je een grote diversiteit aan informatie over online privacy, beveiliging, entertainment en natuurlijk VPN-diensten. Deze informatie wordt gegeven aan de hand van interessante artikels. Aan mij werd gevraagd om wekelijks een artikel aan te leveren aan de hand van een gegeven onderwerp. Na enkele maanden succesvolle samenwerking werd mij tevens gevraagd redactiewerk op te pakken.

 

Uitwerking

Wekelijks ontvang ik een onderwerp waar mijn artikel over moet gaan. Als eerste doe ik onderzoek naar relevante informatie en naar mogelijke vragen die de doelgroep kan hebben. Aan de hand van de gevonden informatie schrijf ik vervolgens het artikel en vul ik dit aan met bijpassende afbeeldingen. Daarnaast kijk ik artikels van andere schrijvers na op inhoud, opzet, relevantie en taal.