TopVintage

Als grootste online vintage kledingwinkel van Europa heeft TopVintage een groot netwerk van klanten. Helemaal in stijl met haar branding zorgt TopVintage ervoor dat deze klanten op een persoonlijke en positieve manier worden benaderd. Dit doen ze onder andere met enkele wekelijkse nieuwsbrieven.

Gedurende een project van enkele maanden heb ik voor TopVintage de opmaak en lay-out van nieuwsbrieven gemaakt, deze getest en vervolgens naar klanten gestuurd. Tevens kreeg ik de gelegenheid mee te denken over de onderwerpen van de verschillende nieuwsbrieven.