Weekend to-do list: Duolingo downloaden en naar de Gall & Gall

Hoe ziet jouw typische weekend eruit? In de kroeg, paar biertjes op en je gelooft meteen dat je de beste danser bent die daar OOIT aan de bar heeft gehangen? Die dosis vals zelfvertrouwen kun je beter besteden aan een activiteit die écht verbetert door het drinken van een lage dosis alcohol. Eindelijk eens die Spaans cursus doen bijvoorbeeld!

Onderzoek onder invloed

Meerdere wetenschappers uit Maastricht, Liverpool en Londen brachten eind 2017 een onderzoek uit, waaruit bleek dat een lage dosis alcohol het spreken van een tweede taal verbetert. Dit onderzoek werd gedaan met Duitse proefpersonen die pas Nederlands hadden geleerd te lezen, spreken en schrijven. De helft van de proefpersonen kreeg een drankje met een lage hoeveelheid alcohol, de andere helft bleef nuchter.

Alle proefpersonen moesten daarna een Nederlands gesprek voeren met een examinator. Deze gesprekken werden beoordeeld door Nederlandse moedertaalsprekers, die niet wisten of de proefpersoon nuchter was of niet. Hieruit bleek dat het Nederlands van de alcohol drinkende proefpersonen aanzienlijk beter werd beoordeeld dan de nuchtere deelnemers, vooral wat betreft de uitspraak.

Voordat je dit weekend in de gordijnen gaat hangen…

Uiteraard werd het onderzoek alleen gedaan met proefpersonen die al een tweede taal beheersen. Denk dus niet dat je opeens die Spaanse schone in de bar kunt versieren, alleen omdat je 12 jaar geleden één les Spaans hebt gevolgd en een paar biertjes achter de kiezen hebt. Bovendien benadrukt dr. Fritz Renner, één van de onderzoekers, dat een hogere alcoholconsumptie mogelijk geen bevorderlijk effect heeft op de uitspraak van een vreemde taal. Dr. Jessica Werhmann voegt hieraan toe dat het niet bekend is waar het effect vandaan komt. Mogelijk ontstaat dit doordat alcohol een angstremmende werking heeft, maar om dit vast te stellen moet meer onderzoek gedaan worden.